ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
ต.ช่องสามหมอ  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต1
http://ndk.chaiyaphum1.com
Tel. 044-052509